Kurs wychowawców

Poniższe materiały zawierają wskazówki zarówno prawne, teoretyczne jak i praktyczne do pracy w charakterze wychowawcy wypoczynku. Część z nich ma charakter otwarty, pozostałe zabezpieczone są hasłem otwarcia - hasło można uzyskać podczas naszych kursów.

Rozporządzenie bezpieczeństwo w górach.pdf
Role w grupie.pdf
informacje-na-temat-waznych-zagadnien-prawa-autorskiego.pdf
HIGIENA PRACY.pdf
tabela-Bergera.pdf
Wypoczynek z Ustawy o systemie oświaty.pdf
Grupy.pdf
systemy rozgrywek.pdf
regulamin 1-4.pdf
instrukcja wypełnieniania dzienniczkadruk.pdf
komunikacja.pdf
Ruch pieszych Prawo o Ruchu Drogowym.pdf
Ustawa o usługach turystycznych.pdf
Rozporządzenie zabezpieczenie obszarów wodnych.pdf
Rozporządzenie w sprawie organizacji wypoczynku.pdf
Konwencja Praw Dziecka.pdf
Ustawa o postępowaniu w sprwach nieletnich.pdf
Ustawa bezpieczeństwo w wodzie.pdf

firedp36w