O nas

Kim jesteśmy

Forum Instruktorów Ratownictwo i Edukacja Drużyn Pożarniczych jest organizacją wspierającą edukację dzieci i młodzieży w zakresie postępowania w sytuacjach zagrożenia - zrzesza i szkoli opiekunów MDP, nauczycieli i inne osoby prowadzące działania związane z tematyką bezpieczeństwa i wychowanie do wartości

Głównym celem organizacji jest wprowadzenie systemowego szkolenia edukatorów i wychowawców drużyn pożarniczych. 

Współpracujemy:


Naszą ambicją jest wspomóc tworzenie struktury wspierającej edukację młodzieży i wychowanie ich do wartości takich jak: wierność, zaradność, honor, odpowiedzialność, poświęcenie, wstrzemięźliwość i przezorność.


Zapraszamy do kontaktu i współpracy.