Materiały MDP

Zakładka zawiera poradniki, prezentacje, propozycje zajęć z Młodzieżowymi i Dziecięcymi Drużynami Pożarniczymi

Gry i zabawy MDP

Nie_trac_czasu_MDPlodygowice.pdf

Prezentacje - Pierwsza Pomoc

FIRE DP MEMORY
RKO
PPM Krwotoki i krwawienia
Pierwsze kroki
Podejście do poszkodowanego

Prezentacje  - Postępowanie w sytuacjach kryzysowych

Pożar

Plansze Edukacyjne