LEGO FIRE

LEGO FIRE 


W ofercie naszego stowarzyszenia pojawiły się nowe zajęcia - LEGO FIRE - jest to nowy, autorski program szkoleniowy z elementami profilaktyki opracowany przez twórców poradnika “Zabawy dla MDP” Wiolettę i Dominika Kania. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży MDP oraz szkolnej. Bazując na budowie modeli - poruszane są tematy związane z działaniami ratowniczo gaśniczymi, współpracą rot i zastępów, terenem zdarzenia, dowodzeniem akcją ratowniczo gaśniczą. Jednocześnie celem programu jest promowanie współpracy w grupie, postaw prospołecznych, zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zajęcia bazujące na programie świetnie wpisują się w przestrzeń przeciwdziałania skutkom pandemii, budowania jedności w grupie zarówno MDP jak i szkolnej. Edukatorzy programu to doświadczeni opiekunowie MDP potrafiący łączyć elementy szkoleniowe z wychowawczymi. Zapraszamy do kontaktu w sprawie możliwości organizacji zajęć.


SZCZEGÓŁY TECHNICZNE:

KOSZT: 35od osoby

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 10-20 osób

WIEK UCZESTNIKÓW: powyżej 7 r.ż.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 2 godziny

(W przypadku dojazdu poza teren powiatów bielskiego i żywieckiego prosimy o indywidualny kontakt celem ustalenia stawki)


DODATKOWE KORZYŚCI Z ZAJĘĆ:

- pobudza kreatywne myślenie

- pogłębia wyobraźnię przestrzenną

- wspiera rozwój zmysłu konstrukcyjnego

- rozwija umiejętności komunikacji w grupie oraz prezentacji projektu na forum

- wspomaga koncentrację

- poprawa małej motoryki

ZAPRASZAMY