Obóz MDP

Od 2008 roku organizujemy obozy szkoleniowe dla MDP z terenu całego kraju - początkowo jako przedstawiciele komisji MDP powiatu bielskiego obecnie jako stowarzyszenie FIRE DP

CampFire Porąbka2024

Zapraszamy do udziału w obozach MDP organizowanych przez:

Forum Instruktorów Ratownictwo i Edukacja Drużyn Pożarniczych,

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce.

Termin

Obozy odbędą się w pięciu jedenastodniowych turnusach:

22.06 - 02.07

02.07 - 12.07

12.07 - 22.07

22.07 - 01.08

01.08 - 11.08

 

Koszt: 1650 zł

 

Miejsce

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce

ul. Wielka Puszcza 91, 43-353 Porąbka

 

Uczestnicy oraz tematyka szkoleń

W każdym turnusie przewidujemy 100 miejsc dla uczestników. Będą oni podzieleni wg kategorii wiekowych oraz tematyki szkoleń. Proponujemy 3 kategorie szkoleniowe oparte na naszych autorskich programach. Szkolenia potwierdzone będą certyfikatem dla uczestnika:

 

Kadra

Kadra obozu składa się wychowawców i instruktorów w większości związanych  z prowadzeniem MDP oraz osób związanych z szeroko rozumianym ratownictwem.

Więcej o naszej kadrze można poczytać w zakładce “o nas” na stronie firedp.pl

 

Dodatkowe informacje

      Obóz ma charakter "camp offline" - dzieci i młodzież mają zakaz korzystania z urządzeń mobilnych

      Dojazd na miejsce we własnym zakresie

      Nocleg w namiotach dziesięcioosobowych

      4 posiłki dziennie

      Opieka medyczna

      Opieka nocna

      Realizacja różnorodnych zagadnień profilaktycznych i promocja zdrowego stylu  życia

 

Zapraszamy

 

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW OBOZU MDP CAMP FIRE PORĄBKA 2024

 

1. Podstawowym warunkiem przyjęcia na wypoczynek są prawidłowo wypełnione dokumenty uczestnika tj. karty kwalifikacyjne (i ew. skierowania z OSP) przesłane w odpowiednim terminie.

2. Terminy:

a)     do 30 kwietnia wypełnienie przez rodzica formularza na stronie https://forms.gle/6D8LDz8Rvijk4Udv5  

b)     do 10 maja przesłanie wydrukowanych i podpisanych dokumentów (karta kwalifikacyjna ew. skierowanie z OSP)

c)     do 14 dni od potwierdzenia zakwalifikowania się na dany turnus należy dokonać wpłaty na konto.

d)     faktura dla osób fizycznych wystawiana jest za pomocą kasy fiskalnej. Zapis zawierać będzie ogólną nazwę usługi. Ewentualne komentarze dodawane będą w oddzielnym zaświadczeniu.

3. Dokumenty należy wysłać pocztą na adres: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce, ul. Wielka Puszcza 91, 43-353 Porąbka. Z dopiskiem OBÓZ MDP.

4. W przypadku nie uzyskania minimalnej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania kursu. O zaistniałej sytuacji jednostki OSP zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.

5. W przypadku braku miejsc w wybranym terminie zaproponowany zostanie inny turnus.

6. W przypadku wyczerpania miejsc stworzona zostanie lista kandydatów rezerwowych.

7.  W przypadku dużej ilości zainteresowanych może zostać narzucony limit na uczestników

z danej jednostki.

8. Decydujące znaczenie ma kolejność zgłoszenia.

9. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia dokumentów lub braku wpłaty należności kandydat może zostać odrzucony.

 

camp@firedp.pl

 CampFire Porąbka 2024 informacja ogólna.pdf
Skierowanie na OBÓZ MDP Porąbka 2024.pdf