Rekrutacja OBÓZ MDP 2023

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW OBOZU MDP PORĄBKA 2023


1. Podstawowym warunkiem przyjęcia na wypoczynek są prawidłowo wypełnione dokumenty uczestnika tj. skierowania, karty kwalifikacyjne przesłane w odpowiednim terminie.

2. Terminy:

3. Dokumenty należy wysłać pocztą na adres: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce, ul. Wielka Puszcza 91, 43-353 Porąbka. Z dopiskiem OBÓZ MDP.

4. W przypadku nie uzyskania minimalnej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania kursu. O zaistniałej sytuacji jednostki OSP zostaną poinformowane telefonicznie.

5. W przypadku braku miejsc w wybranym terminie zaproponowany zostanie inny turnus.

6. W przypadku wyczerpania miejsc stworzona zostanie lista kandydatów rezerwowych.

7.  W przypadku dużej ilości zainteresowanych może zostać narzucony limit na uczestników

z danej jednostki.

8. Decydujące znaczenie ma kolejność zgłoszenia.

9. W przypadku nie dotrzymania terminu złożenia dokumentów lub braku wpłaty należności kandydat może zostać odrzucony.


Koszt udziału uczestnika to 998zł - wpłaty nie mogą pochodzić ze środków MSWiA na organizację obozów MDP.

Informacje o płatnościach zostaną przekazane mailowo po zakwalifikowaniu uczestnika na obóz.

Skierowanie na OBÓZ MDP Porąbka 2023.pdf