Olimpiada MDP

Formularz rejestracyjny 

Numer kontaktowy w sprawie Olimpiady 784653826 (dh Paweł Wróbel)

REGULAMIN OLIMPIADY

1. Cel zawodów

Regulamin zawodów sportowych

II Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Bielsko-Biała 2022 „Fundusze w Akcji” . Celem zawodów jest propagowanie wśród młodzieży aktywnego trybu życia współpracy w zespole oraz doskonalenia sprawności fizycznej. Dodatkowo popularyzowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Jednostek OSP wśród lokalnych społeczności.

2. Drużyna:

Drużyna składa się z 8 zawodników, po 2 w każdej grupie wiekowej. Dopuszcza się start drużyny, w której brakuje zawodników z jednej kategorii wiekowej.

W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator może dopuścić do udziału drużynę złożoną

z mniejszej liczby zawodników. Kwalifikacja takich drużyn odbywać się będzie w drugiej kolejności. 2.1. Grupy wiekowe:

1. Od 10 do 11 roku życia

2. Od 12 do 13 roku życia

3. Od 14 do 15 roku życia

4. Od 16 do 17 roku życia

Przydział do danych grup wiekowych rocznikowo.

Dopuszcza się możliwość startu młodszego zawodnika w wyższej kategorii wiekowej.

2.2. Ubranie:

• ubranie sportowe typu dres (długi rękaw i długie spodnie) + hełm MDP + rękawice+ obuwie sportowe do bieżni kauczukowej.

2.3. Każda drużyna powinna posiadać:

• legitymacje MDP/OSP lub legitymacje szkolne,

• zgody rodziców/prawnych opiekunów,

• ubezpieczenie NNW każdego z uczestników,

3. Klasyfikacja:

3.1. W każdej konkurencji prowadzona jest osobna klasyfikacja punktowa.

3.2. W każdej grupie wiekowej prowadzona jest osobna klasyfikacja punktowa.

 

3.3. Do klasyfikacji ogólnej zlicza się wyniki całej drużyny z każdej konkurencji i kategorii wiekowej.

3.4. Naliczanie punktów do klasyfikacji ogólnej odbywa się poprzez naliczenie punktów za zajęcie punktowanego miejsca w każdej konkurencji i kategorii wiekowej:

1. Miejsce 10 – 1 pkt.

2. Miejsce 9 – 2 pkt.

3. Miejsce 8 – 3 pkt.

4. Miejsce 7 – 4 pkt.

5. Miejsce 6 – 5 pkt.

6. Miejsce 5 – 6 pkt.

7. Miejsce 4 – 7 pkt.

8. Miejsce 3 – 8 pkt.

9. Miejsce 2 – 9 pkt.

10. Miejsce 1 – 10 pkt.

3.5. Wygrywa drużyna, która w klasyfikacji ogólnej zdobędzie jak najlepszy wynik.

3.6. W przypadku jednakowej ilości punktów w klasyfikacji ogólnej decydującym staje się wynik

sztafety.

 

3.7. Do klasyfikacji generalnej zaliczana jest także konkurencja umysłowa dla całej drużyny. Zaraz po otwarciu 2. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zawodnicy wysłuchają prelekcji, która posłuży im do stworzenia krótkiej formy literackiej (wiersz, wiersz biały, tekst piosenki, etc.). W pakiecie startowym uczestnicy otrzymają konieczne przybory do pisania (notes, długopis). Czas na powstanie utworu jest ograniczony do godziny 13:00. Do tego czasu drużyny zobowiązane są przedłożyć komisji tekst w formie rękopisu, z zaznaczoną nazwą drużyny. Szczegóły zostaną przekazane uczestnikom podczas prelekcji.

 

4. Opis Konkurencji I „sztafeta”:

Dwaj zawodnicy startują jednocześnie wykonując wspólnie poszczególne zadania. Czas naliczany jest do momentu kiedy ostatni zawodnik minie linię mety.

4.1. Grupa wiekowa 10-11:

Przeszkoda 1-Bieg farmera

Przygotowane są dwa stanowiska, na każdym po dwa kanistry na jednego zawodnika. Zawodnik ma za zadanie przenieść kanistry o łącznej wadze 3 kg (1,5 kg każdy) na dystansie 25 metrów. Przeszkoda zostaje zaliczona, gdy kanistry zostaną przeniesione i postawione na wyznaczonym miejscu przez każdego z dwóch zawodników.

Przeszkoda 2-Ściana

Ścianka o wysokości 0,7 metrów. Zawodnicy mają za zadanie pojedynczo pokonać ścianę. Nie ma znaczenia technika i kolejność pokonywania przeszkody przez zawodników.

Przeszkoda 3-Slalom

Salom składający się z 8 pachołków. Zawodnicy mają za zadanie pokonać slalom po zewnętrznej stronie pachołków, jeden za drugim, w dowolnej kolejności. Niedozwolona jest zmiana kolejności zawodników podczas pokonywania przeszkody.

Przeszkoda 4- Skrzynki

 

• •

Ustawione w dwóch kolumnach według kolorów (po 3) należy ustawić je pionowo na przemian kolorami. Każdy zawodnik ma kolumnę w określonym kolorze i nie może dotknąć skrzynki zawodnika drugiego.

Przeszkoda 5-Beczka

Beczka 200 L pusta. Zadaniem zawodników jest przeturlanie beczki na dystansie 25 metrów. Przeszkoda zostaje zaliczona, gdy zawodnicy po przeturlaniu beczki umieszczą ja

w wyznaczonym miejscu.

Przeszkoda 6-Tunel

Tunel o długości 6 metrów. Zadaniem zawodników jest pokonanie tunelu jeden za drugim w dowolnej kolejności. Niedozwolone jest wyprzedzanie podczas pokonywania przeszkody.

Przeszkoda 7- Węże

Zawodnicy zabierają węże, które muszą przenieść do rozdzielacza.

Przeszkoda 8 - Linia gaśnicza

Zadaniem zawodników jest wspólne zbudowanie linii gaśniczej ( zgodnie z zasadami regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych z 2011 r. pkt. 4.14.3). Zadanie zostaje zaliczone, gdy obaj zawodnicy przebiegną linię mety, a linia gaśnicza jest połączona.

META znajduje się 200 metrów od STARTU.

 

4.2. Grupa wiekowa 12-13:

• •

Przeszkoda 1-Bieg farmera

Przygotowane są dwa stanowiska, na każdym po dwa kanistry na jednego zawodnika. Zawodnik ma za zadanie przenieść kanistry o łącznej wadze 10 kg (5 kg każdy) na dystansie 25 metrów. Przeszkoda zostaje zaliczona, gdy kanistry zostaną przeniesione i postawione na wyznaczonym miejscu przez każdego z dwóch zawodników.

Przeszkoda 2-Ściana

Drabinka o wysokości 2 metrów. Zawodnicy mają za zadanie pojedynczo pokonać ścianę. Nie ma znaczenia technika i kolejność pokonywania przeszkody przez zawodników.

Przeszkoda 3-Slalom

Salom składający się z 8 pachołków. Zawodnicy mają za zadanie pokonać slalom po zewnętrznej stronie pachołków, jeden za drugim, w dowolnej kolejności. Niedozwolona jest zmiana kolejności zawodników podczas pokonywania przeszkody.

Przeszkoda 4- Skrzynki

Ustawione w dwóch kolumnach według kolorów (po 4) należy ustawić je pionowo na przemian kolorami. Każdy zawodnik ma kolumnę w określonym kolorze i nie może dotknąć skrzynki zawodnika drugiego.

Przeszkoda 5-Beczka

Beczka 200L napełniona 10 litrami wody. Zadaniem zawodników jest przeniesienie beczki na dystansie 25 metrów. Przeszkoda zostaje zaliczona, gdy zawodnicy po przeniesieniu beczki położą ja w wyznaczonym miejscu.

Przeszkoda 6-Tunel

Tunel o długości 6 metrów. Zadaniem zawodników jest pokonanie tunelu jeden za drugim w dowolnej kolejności. Niedozwolone jest wyprzedzanie podczas pokonywania przeszkody.

Przeszkoda 7- Węże

Zawodnicy zabierają węże, które muszą przenieść do rozdzielacza.

Przeszkoda 8 - Linia gaśnicza

Zadaniem zawodników jest wspólne zbudowanie linii gaśniczej ( zgodnie z zasadami regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych z 2011 r. pkt. 4.14.3). Zadanie zostaje zaliczone, gdy obaj zawodnicy przebiegną linię mety, a linia gaśnicza jest połączona.

META znajduje się 200 metrów od STARTU.

 

4.3. Grupa wiekowa 14-15:

• •

Przeszkoda 1-Bieg farmera

Przygotowane są dwa stanowiska, na każdym po dwa kanistry na jednego zawodnika. Zawodnik ma za zadanie przenieść kanistry o łącznej wadze 20 kg (10 kg każdy) na dystansie 25 metrów. Przeszkoda zostaje zaliczona, gdy kanistry zostaną przeniesione i postawione na wyznaczonym miejscu przez każdego z dwóch zawodników.

Przeszkoda 2-Ściana

Ściana o wysokości 1,60 metra. Zawodnicy mają za zadanie pojedynczo pokonać ścianę. Nie ma znaczenia technika i kolejność pokonywania przeszkody przez zawodników.

Przeszkoda 3-Slalom

Salom składający się z 8 pachołków. Zawodnicy mają za zadanie pokonać slalom po zewnętrznej stronie pachołków, jeden za drugim, w dowolnej kolejności. Niedozwolona jest zmiana kolejności zawodników podczas pokonywania przeszkody.

Przeszkoda 4- Skrzynki

Ustawione w dwóch kolumnach według kolorów (po 5) należy ustawić je pionowo na przemian kolorami. Każdy zawodnik ma kolumnę w określonym kolorze i nie może dotknąć skrzynki zawodnika drugiego.

Przeszkoda 5-Beczka

Beczka 200 L napełniona 30 litrami wody. Zadaniem zawodników jest przeniesienie beczki na dystansie 25 metrów. Przeszkoda zostaje zaliczona, gdy zawodnicy po przeniesieniu beczki położą ja w wyznaczonym miejscu.

Przeszkoda 6-Tunel

Tunel o długości 6 metrów. Zadaniem zawodników jest pokonanie tunelu jeden za drugim w dowolnej kolejności. Niedozwolone jest wyprzedzanie podczas pokonywania przeszkody.

Przeszkoda 7- Węże

Zawodnicy zabierają węże, które muszą przenieść do rozdzielacza.

Przeszkoda 8 - Linia gaśnicza

Zadaniem zawodników jest wspólne zbudowanie linii gaśniczej ( zgodnie z zasadami regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych z 2011 r. pkt. 4.14.3). Zadanie zostaje zaliczone, gdy obaj zawodnicy przebiegną linię mety, a linia gaśnicza jest połączona.

META znajduje się 200 metrów od STARTU.

 

4.4. Grupa wiekowa 16-17:

• •

Przeszkoda 1-Bieg farmera

Przygotowane są dwa stanowiska, na każdym po dwa kanistry na jednego zawodnika. Zawodnik ma za zadanie przenieść kanistry o łącznej wadze 30 kg (15 kg każdy) na dystansie 25 metrów. Przeszkoda zostaje zaliczona, gdy kanistry zostaną przeniesione i postawione na wyznaczonym miejscu przez każdego z dwóch zawodników.

Przeszkoda 2-Ściana

Ściana o wysokości 1,60 metra. Zawodnicy mają za zadanie pojedynczo pokonać ścianę. Nie ma znaczenia technika i kolejność pokonywania przeszkody przez zawodników.

Przeszkoda 3-Slalom

Salom składający się z 8 pachołków. Zawodnicy mają za zadanie pokonać slalom po zewnętrznej stronie pachołków, jeden za drugim, w dowolnej kolejności. Niedozwolona jest zmiana kolejności zawodników podczas pokonywania przeszkody.

Przeszkoda 4- Skrzynki

Ustawione w dwóch kolumnach według kolorów (po 6) należy ustawić je pionowo na przemian kolorami. Każdy zawodnik ma kolumnę w określonym kolorze i nie może dotknąć skrzynki zawodnika drugiego.

Przeszkoda 5-Beczka

Beczka 200L napełniona 60 litrami wody. Zadaniem zawodników jest przeniesienie beczki na dystansie 25 metrów. Przeszkoda zostaje zaliczona, gdy zawodnicy po przeniesieniu beczki położą ja w wyznaczonym miejscu.

Przeszkoda 6-Tunel

Tunel o długości 6 metrów. Zadaniem zawodników jest pokonanie tunelu jeden za drugim w dowolnej kolejności. Niedozwolone jest wyprzedzanie podczas pokonywania przeszkody.

Przeszkoda 7- Węże

Zawodnicy zabierają węże, które muszą przenieść do rozdzielacza.

Przeszkoda 8 - Linia gaśnicza

Zadaniem zawodników jest wspólne zbudowanie linii gaśniczej ( zgodnie z zasadami regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych z 2011 r. pkt. 4.14.3). Zadanie zostaje zaliczone, gdy obaj zawodnicy przebiegną linię mety, a linia gaśnicza jest połączona.

META znajduje się 200 metrów od STARTU.

 

4.5. Ocena wykonania zadania:

Zadanie zostaje zaliczone jeżeli linię mety przebiegną obaj zawodnicy startujący w drużynie.

Na wynik drużyny składa się suma punktów uzyskanych za czas wykonania konkurencji oraz punktów karnych. Czas wykonania mierzony jest od sygnału rozpoczynającego bieg do momentu przekroczenia przez ostatniego zawodnika linii mety. Osiągnięty czas przelicza się na punkty, przyjmując zasadę 1s= 1 pkt. (dziesiętne części sekundy odpowiadają dziesiętnym częściom punktu).

Punkty Karne:

• Bieg farmera – nie ustawienie karnistrów ( każdy karnister liczony osobno) na wyznaczonym

miejscu traktowane jest jako błąd za każdy przypadek dolicza się 5 pkt. karnych

• Slalom – za każdy przewrócony pachołek doliczmy 3 pkt. karne ,

• Skrzynki - każde dotknięcie skrzynek przez niewłaściwego zawodnika 3 pkt. Karne

• Beczka - nie ustawienie beczki na wyznaczonym miejscu traktowane jest jako błąd dolicza się

10 pkt. Karnych, za toczenie lub ciągnięcie beczki po podłożu dolicza się 3 pkt. karne

• Linia gaśnicza – za każdy przypadek nie podpięcia łączników ( W52 do rozdzielacza,

połączenie odcinków W52, nie połączenie odcinka W52 do prądownicy) dolicza się 10 pkt.

karnych,

• Ominięcie przeszkody (za każdy przypadek) – 10 pkt. Karnych

• Przeszkadzanie drużynie startującej równolegle – dyskwalifikacja.

 

4.6. Wymiary toru:

Tor ma

Lp. Metr     Opis

długość 180 metrów licząc od startu do mety

    1. 0

2. 10     Kanistry

3. 35     Miejsce pozostawienia kanistrów 4. 45     Drabina/ściana

5. 55     Początek slalomu

6. 62     Koniec slalomu

7. 75     Skrzynki

8. 85     Beczka

START

          9. 110

10. 120     Początek tunelu 11. 126     Koniec tunelu

13. 14.

Miejsce pozostawienia beczki

     12. 145

Dwa odcinki węża W52 165     Rozdzielacz, prądownica

  200     META

Odległości mierzy się po wewnętrznej stronie toru.

  

4.7. Opis przeszkód:

• • •

• • • •

Przeszkoda 1-Bieg farmera

Kanistry wykonane z plastiku. Uchwyty wygodne (nie wrzynające się w dłonie), suche.

Przeszkoda 2-Ściana

Drabinka i ściany zgodne z Regulaminem CTiF.

Przeszkoda 3-Slalom

W miarę możliwości powinien być ustawiany na prostym odcinku toru.

Przeszkoda 4- Bramka

Skrzynki (kontenerki na napoje np. po piwie) w dwóch różnych kolorach. Koniecznie muszą być z jednego zestawu.

Przeszkoda 5-Beczka

Beczka 200 L plastikowa, nie cięższa niż 15 kg. Przeszkoda 6-Tunel

Tunel zgodny z Regulaminem CTiF.

Przeszkoda 7-Węże

W52 20m.

Przeszkoda 8-Linia gaśnicza

Sprzęt pożarniczy typowy

 5. Opis konkurencji II „karabinek”:

5.1. Organizator zapewnia broń i amunicje (karabinek pneumatyczny kal. 4,5mm 17J).

5.2. Osłony wzroku we własnym zakresie (obowiązkowo) można skorzystać z osłon, które są

na wyposażeniu stanowiska.

5.3. Czas konkurencji wraz z przygotowaniem 5 minut.

5.4. Pozycja strzelecka zostanie określona przez komisję sędziowską w dniu zawodów.

5.5. Do konkurencji przystępuje jeden wyznaczony zawodnik w danej grupie wiekowej.

5.6. Zawodnik oddaje 5 strzałów do tarczy oddalonej o 10m.

5.7. Do klasyfikacji podstawowej bierze się pod uwagę sumę 3 najlepszych trafień.

5.8. W przypadku problemów z wyłonieniem 3 najlepszych zawodników w klasyfikacji wiekowej pod

uwagę będą brane wszystkie trafienia.

 

6. Opis konkurencji III „skakanka”:

6.1. Każdy uczestnik ma za zadanie skakać (w dowolnym stylu) na skakance w przeciągu 2 minut

(120s.).

6.2. Nie zatrzymuje się naliczania czasu gdy zawodnik zrobi sobie przerwę w skakaniu.

6.3. Wyniki zawodników drużyny w danej kategorii wiekowej sumuje się.

6.4. W przypadku problemów z wyłonieniem 3 najlepszych drużyn w klasyfikacji wiekowej zarządzona

zostanie dogrywka.

7. Opis konkurencji IV „opona”:

7.1. Zawodnicy na znak sędziego chwytają oponę i przewracają ją w kierunku mety. 7.2. Nie wolno toczyć opony.

7.3. Dystans: 10m.

7.4. Obciążenie dla grupy wiekowej:

1. Od 10 do 11 roku życia – R 20

2. Od 12 do 13 roku życia – R20

3. Od 14 do 15 roku życia – R28

4. Od 16 do 17 roku życia – R28

7.5. Czas naliczany jest do momentu gdy którakolwiek część opony dotknie linii mety. 7.6. Maksymalny czas na wykonanie zadania: 3 minuty (180s.)

UWAGA:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.